Zrozumienie Zasad Anulowania Turniejów, Przerw w Grze i Polityka Zwrotów

W przypadku awarii serwerów GGPoker lub nieplanowanych przerw, GGPoker zwróci pieniądze graczom według zasad opisanych poniżej. GGPoker, według własnego uznania, zdecyduje inaczej w przypadku wszelkich innych zdarzeń prowadzących do zakłóceń gry spowodowanych przez Licencjobiorcę lub graczy Licencjobiorcy.

W przypadku gier cash wszystkie rozdania w toku zostaną cofnięte. Liczba żetonów każdego gracza zostanie zresetowana do wartości na początku rozdania.

W przypadku turniejów istnieją cztery (4) możliwości w zależności od statusu Turnieju:

  •         Jeśli turniej się nie rozpoczął, GGPoker zwróci wpisowe i opłaty  wszystkim zarejestrowanym graczom.
  •         Jeśli turniej już się rozpoczął i jest w okresie  późnej rejestracji (to znaczy, gdy turniej pozwala Użytkownikowi zarejestrować się jako gracz po ustalonym czasie rejestracji) lub jeśli okres późnej rejestracji zakończył się, ale turniej nie osiągnął strefy miejsc płatnych, pozostali gracze otrzymają zwrot wpisowego i aktualnej nagrody (jeśli dotyczy). Jeśli chodzi o pulę nagród, (pięćdziesiąt) 50% zostanie wypłacone pozostałym graczom w równych częściach w momencie anulowania, a drugie (pięćdziesiąt) 50% zostanie wypłacone pozostałym graczom w momencie anulowania zgodnie z ilością posiadanych żetonów. Jeśli turniej ma gwarantowaną pulę nagród, która nie została osiągnięta lub przekroczona w momencie anulowania, rozdzielona zostanie tylko kwota puli nagród zebrana za pośrednictwem rejestracji graczy.
  •         Jeśli w turnieju osiągnięto strefę miejsc płatnych, pozostali gracze otrzymają zwrot opłaty fee i aktualną nagrodę bounty (jeśli dotyczy). Jeśli chodzi o pulę nagród, następna nagroda według miejsc płatnych zostanie rozdzielona pomiędzy każdego pozostałego gracza w momencie anulowania turnieju, a pozostała część zostanie wypłacona pozostałym graczom zgodnie z liczbą żetonów w momencie anulowania. Wszystkie transakcje, w tym wygrane i przegrane pule, są księgowane na koncie gracza po zakończeniu każdego rozdania.
  •         Jeśli turniej z późną rejestracją dojdzie do punktu, w którym następny wyeliminowany gracz otrzyma nagrodę (znaną również jako „in the money”), późna rejestracja może zostać zamknięta, niezależnie od okresu późnej rejestracji wyszczególnionego w lobby turniejowym. Dodatkowi gracze nie będą mogli zarejestrować się do turnieju. Co więcej, w takiej sytuacji pula nagród wyniesie tyle ile udało się zebrać z wpisowych graczy,  a reklamowana pula gwarantowana nie będzie honorowana.

Należy pamiętać, że podczas obliczania zwrotów turniejowych GGPoker określi moment, w którym rozpoczęło się zakłócenie i użyje stanu gry w danym turnieju bezpośrednio przed tym zakłóceniem jako podstawy do obliczenia zwrotów. Nie wszyscy gracze mogą doświadczać zakłóceń w tym samym czasie.

W odniesieniu do funkcji Staking GGPoker i zwrotów, jeśli gracz sprzedał akcję i otrzyma zwrot gotówki, równy początkowemu wpisowemu  i opłacie lub wyższy, ci gracze, którzy kupili akcję, otrzymają część całkowitej kwoty zwróconej do gracza którego wsparli proporcjonalnie do wielkości kupionej stawki.

W przypadkach, w których gracz sprzedał akcję za pośrednictwem funkcji stakingu  i zamiast zwrotu gotówki otrzyma bilet lub wejściówkę do alternatywnego turnieju, gracze, którzy kupili akcję, otrzymają zwrot postawionych przez siebie kwot w gotówce.