Jak mogę zweryfikować moje konto GGPoker?

W ramach przestrzegania przez nas wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących weryfikacji klienta, jesteśmy zobowiązani do potwierdzenia, że nasi klienci mają ukończone 18 lat i że nie dochodzi do oszustwa związanego z tożsamością.

Musisz dostarczyć cyfrowe zdjęcie poniższych dokumentów.
  • Wyciąg bankowy lub rachunek za media (widoczne nazwisko i adres) Dokument musi być wystawiony w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Należy pamiętać, że zrzuty ekranu nie będą akceptowane. Dokumenty online należy dostarczyć w formacie PDF, a zdjęcia dokumentu papierowego w formacie JPEG.
  • Dowód tożsamości ze zdjęciem (paszport lub prawo jazdy). Ten dokument musi być aktualny.
Musisz przesłać te dokumenty na adres kyc@ggpoker.com.