Jak wiele wyzwań mogę podjąć podczas jednej sesji?

Nie ma górnego limitu liczby wyzwań, które możesz podjąć w jednej sesji lub w całym okresie promocyjnym.