Parametry Misji w promocji Miesiąc Miodowy

Uczestnicząc w codziennych misjach miesiąca miodowego, zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że gra we właściwy typ gry.

Zazwyczaj misja jest specjalnie ustawiona pod konkretne wydarzenie lub typ gry.

Na przykład, jeżeli misja odnosi się do Hold'ema, wszystkie gry cash takie jak Rush & Cash, AoF i inne unikalne warianty nie są uznawane za kwalifikujące się do wykonania misji, chyba że opis misji wyraźnie to określa.