Ustawienie preferowanego zakresu wpisowego do turniejów

Krok 1: Otwórz turniejowe lobby i wybierz filtry tak jak poniżej:

Krok 2: Kiedy wykonasz krok 1, wyświetli się pop-up w którym będziesz mógł ustawić preferowany zakres wpisowego.