Informacje Podatkowe (Wypłata)

Nie potrącamy podatku z żadnych wygranych.

W związku z tym, obowiązek podatku spoczywa na Tobie.