Jak mogę złożyć depozyt/zlecić wypłatę za pośrednictwem karty AstroPay?

Karta AstroPay to wirtualna karta prepaid.

Aby złożyć depozyt:

1. Wprowadź numer karty AstroPay, numer CVV2 oraz datę ważności karty.

2. Kliknij przycisk Depozyt.

3. Otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie statusu transakcji.

Aby zlecić wypłatę:

1. Wprowadź swój numer telefonu, imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości (zazwyczaj numer dowodu, paszportu lub numer prawa jazdy lub jakikolwiek inny numer dokumentu podany podczas rejestracji w AstroPay).

2. Kliknij przycisk Wypłata.

3. Twoja wypłata zostanie przetworzona zgodnie z naszą polityką wypłat. Kiedy wypłata zostanie zakończona, zobaczysz na koncie nową kartę AstroPay z kwotą, którą wypłaciłeś.