Depozyt metodą A, Wypłata metodą B

Żądanie wypłaty musi dotyczyć tej samej metody płatności, która została wykorzystana przy próbie depozytu.

Jest to istotne, ponieważ przestrzegamy ścisłej polityki wypłat.

Niedozwolone jest wykonanie wpłaty z wykorzystaniem jednej metody i wypłata środków z wykorzystaniem innej metody.

W związku z powyższym, wypłata może zostać anulowana w przypadku nie przestrzegania tego zapisu.