Wypłata salda

Zdeponowane środki kwalifikują się do wypłaty, jeżeli zostały wykorzystane do udziału w grze przynajmniej raz. 

Ma to na celu zapewnienie utrzymania jakości i przejrzystości naszych produktów.

W przypadku transferu gracz-do-gracza, również musi nastąpić przynajmniej jednokrotny obrót kwotą objętą transferem. Aby poznać szczegóły, należy przejść do artykułu "Wypłata po transferze."