Jak sprawdzić wyniki Stakingu gracza/turnieju?

Aby sprawdzić wyniki stakowanych przez Ciebie graczy, po prostu wykonaj czynności opisane poniżej:

1. Z lobby oprogramowania przejdź do zakładki „Turnieje”

2. Usuń zaznaczenie pola wyboru „Pokaż tylko nadchodzące” pod filtrem Typ turnieju. Dzięki temu zobaczysz wszystkie ukończone turnieje.

3. Kliknij na konkretne ukończone Turnieje, dla których chcesz znaleźć wyniki i wybierz je.

4. Następnie możesz znaleźć konkretnego gracza, którego stackowałeś, na liście sprzedawców. Wybierz gracza.